SMILOUT®


Product description

SMILOUT® Tablets

 

Composition : Arshkuthar ras 250 mg, Daruharidra 300 mg, Nimba 300 mg, Haritaki 300 mg, Aragvadh 100 mg, Jamikand 100 mg, Raktaniryas 50 mg, Maricha 50 mg, Jeerak 50 mg, Sunthi 100 mg, Kutaj 500 mg, Chitrak 100 mg, Mocharas 50 mg, Indrajava 100 mg